Πριν από 4 μήνες δοκιμάσαμε κάτι Μαγικό…σε ένα ξεχωριστό μέρος της πόλης, στην καρδιά του Μπιτ Παζάρ και από τότε είμαστε αχώριστοι!
Ευχαριστούμε πολύ Μανιτάρι Μαγικό Μπιτ Παζάρ!