Μερικά πράγματα έχουν το όνομα τους! Κρεοπωλεία Σκευαράκη!