Ο νέος κατάλογος της Orthostatical έχει φτάσει ήδη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη!