Κατασκευή Ιστοσελίδας για την εταιρία KINVENT με ιατρικό εξοπλισμό στο Orsay, Γαλλίας.