Μια συνεργασία που έχει να μας μάθει πολλά για την υγεία μας, μόλις ξεκίνησε Dr. Ράλιτσα Εφρέμοβα